Aihe: Ensiapuohjeita sähkötapaturmiin?
Lähettäjä: Jaska Y
Perjantaina 12.8. 2005 klo 13:12:16

Viesti:
Keskustelussa maatilojen sähköpaloista puhutaan myös sähköiskuista. Kertoisko joku viisas ensiapuohjeita sähköiskun varalle?
RE: Ensiapuohjeita sähkötapaturmiin?
Lähettäjä: F
Perjantaina 12.8. 2005 klo 13:17:41

Message:


SÄHKÖTAPATURMIEN ENSIAPU1. Tee nopea tilannearvio.
2. Katkaise virta ja irrota loukkaantunut vaarantamatta itseäsi.

* Katkaise virta kytkimellä, irrottamalla pistotulppa tai vastaavalla tavalla.
* Ellei virtaa saada nopeasti katkaistua, irrota loukkaantunut eristävällä välineellä, esim. kuivalla laudanpätkällä, narulla tai vaatteella.
* Älä koskaan käytä irrottamiseen kosteaa tai metallista esinettä
* . Suurjännitetapaturmissa, joissa uhri on suurjännitteen vaikutusalueella, et voi aloittaa varsinaisia pelastustoimia ennen kuin sähköalan ammattihenkilö on katkaissut virran.
3. Tarkista autettavan tila
* Puhuttele häntä ja ravistele olkapäistä. Jos hän ei vastaa eikä liiku, hän on todennäköisesti menettänyt tajuntansa.
* Tarkista hengitys asettamalla kädenselkäsi tajuttoman nenän ja suun eteen. Jos tunnet ilman virtauksen kädelläsi ja näet rintakehän liikkuvan, uhri hengittää.
* Nyt voit asettaa uhrin kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi ja tehdä hätäilmoituksen.
4. Hälytä apua


Jos et havaitse elintoimintoja, soita silloin ensin hätänumeroon 112. Hätänumeroon voit soittaa maksutta myös automaatista. Matkapuhelimesta soitetaan ilman suuntanumeroa. Joiltakin työpaikoilta saa linjan ulos jollakin etunumerolla, joka on tällöin otettava hätänumeron eteen, esim. 0-112.

Säilytä malttisi ja puhu selvästi:

* Kerro mitä on tapahtunut, mainitse sähkötapaturmasta.
* Kerro, jos ihmisiä on vaarassa.
* Anna tarkka osoite ja tarvittaessa ajo-ohjeita.
* Kerro uhrin tilasta: onko hän herätettävissä ja hengittääkö hän normaalisti. Jos uhri on eloton, ilmoita vain, että aloitat elvytyksen.
* Vastaa mahdollisiin kysymyksiin.
* Lopeta vasta, kun saat siihen luvan.
* Palaa välittömästi jatkamaan ensiapua.

OIKEIN TEHTY HÄTÄILMOITUS VARMISTAA NOPEAN AVUN SAAMISEN!

5. Anna ensiapua
* Jos et havaitse elintoimintoja, avun hälyttämisen jälkeen aloita elvytys.
* Käännä uhrin pää taaksepäin ja puhalla suusta suuhun menetelmällä kaksi tavallista puhallusta hänen keuhkoihinsa.
* Jos et tunne sykettä etkä näe muita verenkierron merkkejä, aloita paineluelvytys.
* Jatka elvytystä 2 puhalluksen ja 15 painelun rytmillä. Painelunopeus on noin 100 kertaa minuutissa.
* Elvytystä jatketaan tauotta ensihoidon saapumiseen asti.


ELVYTYKSEN TOIMENPITEET ONNISTUVAT, JOS NIITÄ ON HARJOITELTU ASIANTUNTEVASSA OPASTUKSESSA.

Sokin ensiapu

Sokkivaikutus ilmenee sähkötapaturmassa, jossa virran voimakkuus ylittää 50 mA, mutta kestoaika on lyhyempi kuin sydänjakso. Sokin oireet kehittyvät nopeasti:

* huimaus
* jano
* nopea ja pienenä tuntuva syke
* kalpea ja kylmänhikinen iho.

Ilman ensiapua sokki kehittyy vaikeammaksi ja saattaa johtaa jopa tajuttomuuteen. Sokin elimistölle tuomat haitalliset vaikutukset estetään oikealla ensiavulla:

* aseta autettava makuulle
* nosta jalat koholle
* sokkipotilas palelee - pidä hänet lämpimänä huovalla, takilla tai lämpöpeitteellä
* esiinny rauhallisesti
* huolehdi avun hälyttämisestä
* älä jätä sokissa olevaa yksin, ellei se ole välttämätöntä esimerkiksi avun hankkimiseksi.

Sähkötapaturmien palovammat

Sähkötapaturmassa onnettomuuden uhri saa usein myös palovammoja, jotka voivat olla vaikeita, eivätkä ne ole silmin havaittavissa.

Tavallisen, pinnallisen palovamman ensiapuna on jäähdyttäminen, mutta sähkötapaturmassa palovamma jää toiselle sijalle uhrin elintoimintojen turvaamisen jälkeen. Jos kyseessä on elvytys, palovammalle ei ensiavussa tehdä mitään.

Mikäli käytettävissä on palovamman ensiapuun tarkoitettuja palovammasiteitä, toimitaan niiden ohjeiden mukaan.

Silmien joutuessa alttiiksi voimakkaalle valokaarelle voi seurauksena olla äkillinen häikäisy. Kostea kylmä kääre lievittää kipua. Tarvittaessa on hakeuduttava jatkohoitoon.

HANKI ELVYTYSTAITO JA PIDÄ SITÄ YLLÄ!

Lähteet:
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto (STUL)
Sähköinfo

Lisätietoja ensiavusta:
Suomen Punainen Risti
RE: Ensiapuohjeita sähkötapaturmiin?
Lähettäjä: rape
Perjantaina 12.8. 2005 klo 13:19:35

Message:
Palovammojen osalta toimitaan, kuten yleensäkin palovammoissa.

Sydämen kammiovärinässä ei käytännössä ole mitään tehtävissä, jos sulla ei ole defibrillaattoria minuutin, parin hakumatkan päässä.
RE: Ensiapuohjeita sähkötapaturmiin?
Lähettäjä: Dexta ja 3600
Perjantaina 12.8. 2005 klo 17:19:09

Message:
1. "Kirkkaisiin johtoihin ei saa koskea."

2. "Kun kosket kirkkaisiin johtoihin, pidä aina toinen käsi taskussa."

Salamaniskuissa ei kumisaappaat auta, mutta kai sentään 230/400 V jännitteillä?

Välttäisi edes sen nykimisen...

Mitähän sellainen defibrillaattori maksaa? Olen nähnyt, sellaisen valovirtahitsin kokoinen.
RE: Ensiapuohjeita sähkötapaturmiin?
Lähettäjä:
Perjantaina 12.8. 2005 klo 18:04:33

Message:
Mallista riippuen 2000-4000 euroa.